Skip to main content

Değerli Ziyaretçi,
Inter Day olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem
vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde
yükümlülüklerimizi yerine getirerek kişisel verilerinizi korumak için gerekli hassasiyeti
gösteriyoruz .
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin bir gereği olarak 7 Nisan 2016’da
yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevcut tüm iş
süreçlerimizde geçerlidir. Bu bağlamda, veri sorumlusu olarak; kişisel verilerinizi
mevzuatta ilgili yasal dayanaklarda belirlenen sınırlar dahilinde işlemekteyiz. Şirket
olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmiş bu kapsamda idari, teknik ve hukuki
tedbirleri uygulanabilirlik ilkesisini gözeterek tüm iş süreçlerimize yansıtmış
bulunmaktayız. Faaliyet alanımızdaki yasal temeller üzerine kurulan veri
envanterimizi ve ilgili politikalar, prosedürler ve talepler için yanıt mekanizmamızı
tamamlamış bulunmaktayız.
Saygılarımızla,


İNTER DAY KİMYA PLASTİK VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ